Molt apreciats conciutadans, vistes les poques possibilitats de conseguir la plena autonomia valenciana per mig de les actuals i dignes entitats culturals que han fet massa mantenint la flama encesa de la valenciania, un grup de patriotes valencians hem creat una fundació que vol ser més que cultural, vol ser també una entitat fortament reivindicativa conscienciant als valencians des de Vinaròs a Oriola i d´Ademús a la mar, de nostres justes reivindicacions culturals, econòmiques i socials. Perque la ratificació i evolució de nostra cultura i l´imprescindible millora de nostra societat valenciana te que vindre a través de les Corts Valencianes, “conreada” per la societat civil valenciana, o no vindrà.

Objectius de l´associacio Consciència Valenciana a mig i llarc determini, de:

Punt 1- Recuperació i promoció de l´identitat netament valenciana dels habitants de tot l´Històric Regne de Valéncia, hui Comunitat Valenciana per intrigues polítiques:
A- Promocionar i conscienciar, per mig de tots els mijos de comunicació possibles, tant en castellà com en valencià, a nostres conciutadans de la rellevància del Poble Valencià a través de l´història, tant en el desenroll de l´estat espanyol com en la restant Europa.
B- Favorir la supressió, o com a mínim el rebaixar-li l´importància a les despersonalisadores províncies, potenciant els municipis i les demarcacions, per a que tots els habitants de nostre històric Regne tinguen ben clar que son valencians, ademés del gentilici que tinguen del seu poble o ciutat, com per eixemple: els habitants de Vinaròs que son vinarosencs i valencians, els de Burriana son borrianencs i valencians, els d´Alzira son alzirenys i valencians, els d´Alcoy son alcoyans i valencians, els de Oriola son oriolanos o oriolans i valencians i, prengau bona nota de que soles son alacantins i castellonencs els habitants de les ciutats d´Alacant i de Castelló. Les províncies se crearen en 1833 com a divisions politic-administratives, pero les oligarquies de les dos ciutats nomenades d´Alacant i Castelló les han potenciat convertint-les en províncies polítiques dividint i debilitant als valencians, havent-se inventat inclús una bandera
per a no posar la Real Senyera Valenciana.
C- Favorir l´eliminació de les diputacions i instaurar delegacions de les Corts Valencianes en les poblacions mes importants i estratègiques, caps de les demarcacions de nostre territori, a on tindran despaig els diputats valencians electes de cada demarcació a on podran rebre les inquietuts dels seus conciutadans.

Punt 2- Promoció i recuperació de nostre patrimoni cultural valencià:
A- Eliminar a la costosissima i colaboracionista pancatalanista Acadèmia Valenciana de la Llengua ¿? (AVLl) per ser una acadèmia politisada antivalenciana.
B- Reafirmar la completa facultat de estudiar i difondre nostre Idioma Valencià a la altruista Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), potenciant-la per a que siga la garant de tot nostre patrimoni cultural, arquitectònic, artístic, arqueològic,
documental, històric, natural, etc…
C- Crear un gabinet jurídic que demande judicialment als directors de les escoles o coleges, instituts i universitats que adoctrinen als chiquets i jovens en fins polítics contraris a les que marque nostre Estatut d´Autonomia.
D- Exigir a les Corts Valencianes el retorn a l´universitat de la càtedra de Llengua Valenciana.
E- Respectar l´independència de les persones que no vullguen l´ensenyança en Idioma Valencià, pero en la Fundació deixem ben clar que som partidaris que siga un mèrit el saber valencià oral i escrit per a tot aquell que vullga treballar en l´administració publica.
F- Ajudar ad aquelles organisacions que siguen proclius a la practica de l´ecologia.
G- Restaurar i pintar, en permís dels ajuntaments, algunes plaques commemoratives per a que siguen llegibles.

Punt 3- I en lo que pertoca en lo econòmic i social som partidaris de:
*Reduir el número de diputats de les Corts Valencianes, reduir el número de regidors municipals en tots el municipis, eliminar les diputacions i establint delegacions del la Generalitat Valenciana en les poblacions mes importants, i en l´estalvi conseguit potenciar els servicis mèdics i socials.
*Exigir l´implantació del Pla Hidrològic Estatal i reclamar el retorn de la franja de la ribera sur del riu Ebre que fon dels aragonesos i també dels valencians, ara en mans catalanes per imposició dels governs centralistes, franja que serviria de divisió natural en la nacionalitat veïna i mos donaria als valencians dret a una part de l´aigua de l´Ebre que compartirem en murcians i andalusos, favorint de pas als regants castellà-manchegos.
*Reivindicar que´l tramvia d´Alacant a Dénia se prolongue fins Gandia, per a millor comunicació en la ciutat d´Alacant per la costa.
*Lluitar per a que ELIG estiga conectada a la ret AVE.
*Reivindicar que´s faça una bona via de comunicació de Saragossa a Vinaròs per a activar els municipis del nort del Regne i de pas favorir a les poblacions l´interior de Terol.
*Finalisar l´autovia de l´interior del maestrat.
*Reivindicar que se reactive l´eix ferroviari Valéncia- Saragossa- Canfranc.
*Promoure la unió de cooperatives i de parceles agrícoles per tal d´obtindre una l´agricultura extensiva mes rendable i no feudatària.
*Promoure la jornada intensiva per a totes les activitats laborals, per tal de obtindre més temps lliure i conciliar la vida familiar o de les aficions, en el treball.
*Promoure que la dona o home no treballador/a cobre una pensió mensual, per cada fill viu que no treballe, des del natalici fins els 18 anys, i aixina acabarem en el paro i en el problema de la falta de natalitat.

Estes son nostres principals reivindicacions, no volent fer mes extensiva la relació d´atres aspiracions que serien desijables, pero com nostra activitat divulgadora favorirà als partits polítics valencianistes emergents, puix que siguen Com comprovareu les reivindicacions no son poques ni minses, pero ya hem pegat el primer pas per a conseguir-les, pas que no ha segut chicotet, havent creat l´associacio Consciència Valenciana.

Pero com tota empresa que comença, ara, hi ha que dotar-la de mijos, en principi humans, valencians disposts a que nostra societat canvie a millor sense sucursalistes de Madrit ni colaboracionistes pancatalanistes de Barcelona.

Tenint clar que som espanyols per que som valencians, pero que rebugem el centralisme estatal de sempre, necessitem gent patriota valenciana de tot l´històric Regne de Valéncia, hui Comunitat valenciana per intrigues polítiques, gent valenciana, a ser possible jovens, que dediquen temps per a que creem nostre futur reafirmant la nacionalitat valenciana, per a poc a poc professionalisar la valenciania.

Pero també necessitem de la generositat de les empreses i de les persones que se senten valencianes i que no deixen la boljaca queta, aportant lo que bonament es puga al conte bancari de l´associacio CV.

Caixa Popular IBAN ES59-3159-0018-17-2658045725

Esperant la seua colaboració li donem les gràcies de bestreta.

Associacio Consciència Valenciana  NIF G 40582421
Seu carrer  l´Amistat nº 4 baix 46021-Valéncia-ciutat
www.conscienciavalenciana.org
consciencia.valenciana@gmail.com