Associació Consciència Valenciana
C/ Amistat 4 baix
46021 Valencia-Ciutat

consciencia.valenciana@gmail.com