Biblioteca
SERVICI DE BIBLIOTECA

La consulta de la biblioteca de l´associacio s’ha de fer de forma presencial en les seues dependències, sense possibilitat de realisar prèstecs.

L’horari de consulta és de dilluns a dijous de 17h a 19:30h.