En este momento estás viendo ¡Feliç dia a totes les dònes!

¡Feliç dia a totes les dònes!

Des de Consciència Valenciana volem rendir homenage a totes les dònes que lluiten cada dia per aconseguir una societat igualitaria i justa.

Esta és una chicoteta mostra de dònes valencianes que varen trencar en les normes de la societat que lis va tocar viure per a fer-se un lloc i que varen deixar la seua impronta en l’història.

Amparo Iturbi – Sigle XX

Ampar Iturbi era la germana menuda del célebre pianiste i director d’orquesta José *Iturbi. Va debutar en Barcelona en 15 anys. En 1925 va donar el seu primer concert important en l’estranger i Ampar va aparéixer com invitada en diverses películes musicals i va participar en bandes sonores, pero aparentment sempre a l’ombra del seu germà. L’Universitat de l’Estat de Califòrnia en *Fresno​ oferix una beca anual Ampar *Iturbi per al perfeccionament.

Dorotea i Margarita Joanes – Sigle XVI

Varen ser pintores en una época en les que les dònes no podien rebre encàrrecs ni podien agremiarse, i el seu treball sol podien fer-ho baix l’ampar del seu pare o un atre home de la seua familia. Filles de Juan de Juanes un dels més famosos pintors de la renaixença valenciana. El fet que no varen poder firmar les seues obres va privar a les pintores de tindre un nom propi en l’eixercici del seu ofici i del reconeiximent que haurien mereixcut les seues obres en l’Història de l’Art.

Gerónima Galés – Sigle XVI

Va nàixer en el sigle XVI i d’ella pren el seu nom la Societat Bibliogràfica Valenciana Gerònima Galés, ya que provablement siga l’impressora valenciana més famosa de l’història. En el seu taller familiar es varen imprimir més de 250 llibres, i varen destacar aquells encarregats per les institucions valencianes de l’época com La Generalitat, l’Hospital General o l´Estudi General.

Isabel de Villena – Sigle XV

Elionor Manuel de Villena, com es diu realment, va nàixer en Valéncia en 1430. És considerada la primera escritora coneguda en llengua valenciana i la seua obra és fonamental en el Sigle d’Or valencià. Destaca la seua icònica obra Vita Christie que de fet és l’única que s’ha conservat i que està emmarcada en el protofeminisme espanyol del sigle XV.

Viria Acté – Sigle I

Va ser una dòna hispanorromana coneguda per dirigir un important taller d’escultura en la ciutat de Valentia, el seu orige social es desconeix, encara que provablement fora esclava que apleguà a ser lliberta i en una gran rellevància en la vida de la ciutat segons consta per diverses troballes arqueològiques. Ademés del taller tenia negocis industrials o comercials, podent ser la propietària d’a lo manco una fàbrica de llaures i estàtues. Tot això sorprenent  ya que el paper de la dòna en l’Antiga Roma estava reduït, ya que no podien deprendre oficis i estaven obligades a recloure’s per a realisar tasques de la llar.

Deja una respuesta