En este momento estás viendo L´escola catalana

L´escola catalana

No solc parlar o inclús el comentar res de lo que ocorre en lo que yo cridaria el nou fascisme espanyol o europeu, en l’inexistent a dia hui País Català.

Uns pares en tot el dret de la llei i aixina com ho ha reconegut el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,uns pares han demanat per a que el seu fill i mils de catalans, puguen estudiar un 25% de classes de castellà. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’artícul 3 dispon:

< 1. La llengua pròpia de Catalunya és el català. 2. L’idioma català és l’oficial de Catalunya, aixina com també ho és el castellà, oficial en tot el territori Espanyol. 3. La Generalitat garantisarà l’us normal i oficial dels dos idiomes, adoptarà les mesures necessàries per a assegurar el seu coneiximent aixina com crearà les condicions que permeten la seua plena igualtat pel que fa als drets i deures dels ciutadans de Catalunya >.

Com es vorà en estos paràgrafs de l’Estatut Català, des de fa molt de temps s’està infringint dits artículs, lo mal que ho estan fent en pla nacionalsocialisme, en este país com ho criden ells, s’han perseguit a periodistes, empresaris, comerços, partit i qualsevol cosa que els moleste per a fer les seues paradetes, pero lo que no es pot tolerar és ara a un chiquets en edat escolar.

Lo que possiblement em cride l’atenció, siga eixa gent que es fa cridar partits progressistes, aixina com este Govern d’Espanya que és el més progressistes i defensor de les persones(ací queda clar que depén de que persones) no condenen l’agressió a un menor i les amenaces als seus pares tant en rets socials com en l’escola, són gents en noms i llinages els que han creat un Wasap per a que els donen informació de la seua vivenda d’este chiquet i els seus pares, en l’intenció d’anar a llapidar-los, també en la seua escola estan fent massa pressió per a que ho tiren.

Un tertulia de 8 televisió (Emissions Digital de Catalunya) en plena audiència, exigix que se li retire la custòdia als pares que exigixen escolarisació en castellà. Estos pares vivint en una democràcia han tingut que demanar protecció al Tribunal Superior de Catalunya.

No entenc com en els anys que estem despuix de tant de temps que ha passat guerra en Europa pel nacionalsocialisme d’un dictador fasciste, perseguint a gent inocent i llevant-los la llibertat i senyalant-los, no entenc que és possible que tornem a eixos temps i consentint-ho partits que es diuen democràtics. Alguna cosa està fallant en la nostra societat, i no és culpa de la societat, és culpa dels que fan negocis de la política, i ací no entren en este negoci les persones que treballen i paguen imposts per a millorar la nostra societat inclús estem perdent les nostres llibertats.

Deja una respuesta