En este momento estás viendo Revelador descobriment en Almassora

Revelador descobriment en Almassora

Un revelador descobriment en Almassora (La Plana Baixa) reafirma que´s parlava el valencià en tota nostra zona sols 15 anys despuix de la conquista de Valéncia-ciutat per part de Jaume I.

El professor de l´universitat Jaume I de Castelló Vicente Garcia Edo, descobrix un pergamí escrit el 17/5/1253 en Almassora. El descobriment es el testimoni mes antic del vocabulari valencià que utilisaven els habitant d´este Regne.

Vicente Garcia Edo es el síndic d´agravis de l´universitat Jaume I de Castelló (La Plana Baixa), es professor titular d´Historia del Dret, doctor en Historia, doctor especialista en Drets Forals dels territoris de la Corona d´Aragó dels sigles XII al XVII.

Abans d´esta troballa els documents mes antics eren d´Alcoy 1263-65, de Cocentaina 1269 i de Vilafamés 1270.

El professor Garcia Edo diu que´l pergamí te escrites les primeres llínies en llatí i lo restant en valencià a on hi han 92 paraules netament valencianes.

I respecte a la pregunta de que si ya parlaven en valencià en Almassora, afirma el professor que ningú va portar l´idioma valencià al Regne i que l´única cosa que´s pot deduir del document es que en Almassora en 1253 parlaven valencià.

Es un extracte d´un artícul de Valéncia Bonita.

Pero si teniu algun dubte de quins idiomes es parlen en la nacionalitat valenciana demaneu-nos “La Veritatat i rés mes que la veritat, sobre la llengua valenciana” en quadern 10€ en valéncia i castellà, o en folis 2€ en castellà o en valencià.

La junta directiva.

Deja una respuesta