En este momento estás viendo Un 9 d’Octubre

Un 9 d’Octubre

Vaja vosté un dia a la plaça del poeta Llorente de Valéncia-ciutat, i situes en la cara nort del Palau del Temple, allí falcà en la paret a mija alçà, hi ha una placa commemorativa d´un 9 d´Octubre de fa molts anys. També existix en esta plaça un chicotet parterre a on hi ha l´estàtua d´un famós pintor valencià i junt a este una parà d´autobusos.

En la dita placa posa que en eixa plaça estava la torre de Ali-Bufat de la porta de Bab-el Shadchar, una de les portes de la muralla que tenia com a defensa Valéncia-ciutat, i a on conten les cròniques que fa 781 anys els moros penjaren, en senyal de rendició, un penó en les barres d´Aragó.

Ya en la plaça i front a la placa commemorativa, tanque vosté els ulls i en una miqueta d´imaginació sentirà vosté l´olor a murta escampà per terra, oirà el soroll que fa la gent, també oirà les trompetes i els timbals, el rossollar del cavalls i les orde´ns dels cavallers i alferes que acompanyen al rei cristià. També oirà els crits de benvinguda d´alguns cristians habitants de Balansiya i, lo que li diu el vençut rei moro Zayyan a Jaume I a l´entregar-li les claus de la recent conquistà ciutat:

Senyor en esta ciutat de Balansiya conviuen musulmans, junt a cristians i judeus, espere que els sàpia governar per a que continuen vivint en la mateixa harmonia i treballen conjuntament la terra, ací durant el meu regnat eixien provessons de Semana Santa i professaven sa religió cristiana, ya que nostre Coràn (La Sura) reconeix a Jesús i a la Verge Maria. Espere que vosté concedixca el mateix tracte als meus paisans, els musulmans.

Quan al cap d´un moment òbriga vosté els ulls, vorà de nou la placa, el chicotet parterre i al famós pintor, la parà d´autobusos plena de gent, oirà el soroll dels coches, i sentirà l´olor al fum dels escapes, pero haurà estat en el mateix lloc que estigué el Conquistaor un 9 d´Octubre de 1238, i ya per a sempre quedarà vosté impregnat de l´anhel a llibertat que ” Ell ” mos donà otorgant-mos els FURS.

¡¡Vixca la nacionalitat Valenciana!!

ERP.

Deja una respuesta