En este momento estás viendo Un atre 9 d’Octubre

Un atre 9 d’Octubre

Ya pròxim un atre dia nacional de l´històric Regne de Valéncia pensem que.

El 9 d´octubre es un dia per a celebrar a Sant Donís patró dels enamorats valencians, i no San Valentin que no pinta res ací, deu ser un dia de felicitacions per a les novies, per a les dones i per que no també per a les mares valencianes, regalant-los la mocadorà o simplement felicitant-les en un bes dient-los te ame o te vullc.

El 9 d´octubre deu ser un dia festiu del que tenim que fruir, i de goig per les celebracions que deurien de fer-se en tots els pobles de la nacionalitat valenciana per la recuperació, per a la civilisació occidental del cap i casal, (la primera i la casa de tots els valencians), la ciutat estat del Regne de Valéncia, com Roma ho fon (valga l´eixemple), i lo que´s donava o llevava a la ciutat es donava o llevava al Regne, dia a on s´enaltíra el patriotisme valencià de tota la nacionalitat.

El 9 d´octubre deu ser un dia que despuix de posar la Real Senyera en el balcó de casa es deu d´anar a vore-la baixar orgullosa i recta del balcó de l´ajuntament i cantar nostre himne nacional en emoció i en arreplegament, en eixe sentiment que dona la seguritat de perteneixer a un grup humà en el que te sents estimat i protegit.

El 9 d´octubre deu ser un dia de pau i benestar i s´ha transformat en un dia d´insults, crispacions i amenaces. En conte de ser un dia esplendorós s´ha convertit en un dia tenebrós.

Que a estes altures del sigle XXI i despuix de mes de 40 anys de democràcia els valencians de tot lo Regne encara estem discutint, que si la denominació, que si la bandera, que si la llengua, que si l´himne, es vergonyos i desesperant.

Ara que podia fer 40 anys que estigueren donant cultura i llengua valenciana en les escoles, ara hi ha gent valenciana despreciable que son colaboracionistes pancatalans, subvencionats en diners catalans que han dividit, a la aculturisada societat valenciana dels seus valors i símbols i nos han enverinat el sistema educatiu, mentint, falsificant, adoctrinant als chiquets, als jovens i als no tant jovens.

Els nou d´octubre deurien de lluir tots els balcons en Reals Senyeres Valencianes, tenia que ser un clam de valencianitat, tenia que ser un dia festiu i es un dia crispat totalment reivindicatiu, tenia que ser una provessó cívica de pau i harmonia i plorar d´emoció, i se plora de rabia i d´impotència per la no solució de les autoritats polítiques, que son les que tenen la clau per a solucionar el problema i no ho fan, i mes ara que eixes autoritats, tant en l´ajuntament com en la Generalitat son colaboracionistes pancatalans que inclús permeten i recolzen que els 9 d´octubre vinga gent catalana a crispar als valencians.

I els valencians sense un partit polític valencià en les Corts Valencianes que resolga el problema, ¿hasda quan?.

La Junta Directiva.

Deja una respuesta